Nasze Produkty
Inne

Zwrot lub reklamacja

Zwrot lub reklamacja

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie załączonym wraz ze zwracanym towarem. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni w czasie, których należy poinformować Sklep o chęci dokonania zwrotu na adres mailowy poduszkowelove@wp.pl (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Pisemne oświadczenie należy wysłać w w/w terminie pod adres: PoduszkoweLove Marta Nowicka, ul. Jarzębinowa 28, 64-730 Wieleń.

2. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, a Produkty nie będą nosiły śladów używania oraz nie będą uszkodzone.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu Internetowego przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenie reklamacyjne i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczynę reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Proszę też wpisać nr konta do zwrotu wraz z adresem w przypadku zwrotu towaru.
Prosimy poinformować nas o zwrocie na adres mailowy poduszkowelove@wp.pl i odesłać produkt wraz ze wszystkimi jego akcesoriami. Prosimy dołączyć również dowód zakupu (paragon/ faktura). Bez dowodu zakupu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

5. Po otrzymaniu Towaru od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów, na podstawie podpunktu 2 niniejszego punktu. W przypadku, gdy wymagania w w/w punkcie zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

6. Zwrotowi nie podlegają zamówienia indywidualne.
(W związku ze sprzedażą przez nas rzeczy nieprefabrykowanych (czyli wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta) informujemy że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta: Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Dz.U.2017.0.683 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

7. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym poduszkowelove.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.poduszkowelove.pl.

Formularz

Poniżej możesz pobrać formularz zwrotu, który odeślesz wraz zwracanym produktem.